5.3.17

ŠKOGRAD


Još brojniji idemo dalje!


Osvetljavanjem svega onog što se već skoro 30 godina sistematski smešta daleko od svetlosti grada, pokušaćemo da napipamo i imenujemo oblike, prakse i procese koji su se razvili na perifeiji našeg grada. 

preuzeto sa https://www.bing.com/maps/

Kada kažemo Beograd, mislimo LEDINE!PRVI JAVNI NASTUP ŠKOGLEDA!

Završetkom Igre stvaralačkih projekata, u Ustanovi kulture Parobrod, svetlost našeg grada osvetlila je posebnim bojama grupu ŠKOGLED. 


U kratkoj vođenoj fantaziji prisutni su pronalazili svoja mesta i ilustrovali svoje odnose sa našim Škoblakom. 


Upoznali smo se, proširili naše vidno polje i uz osmeh završili jednu radnu godinu i obeležili tačku horizonta za novu! 

Ta tačka zove se ŠKOGRAD!