29.11.16

RADOST MEĐUSOBNOG PREPOZNAVANJA


Dok smo u starom foto albumu biblioteke gledali kako je škola izgledala, prepoznali smo neke komšije, tetke i ujake, naše uzore, heroje i heroine. Pričali smo o našim životima i zajedničkim željama. Krenula je nezaustavljiva lavina ideja i predloga za novu školu. Kako da ih sve čujemo i zabeležimo?28.11.16

OD DANAS SA NAMA I MEĐU NAMA ::: 


Centar za proučavanje uloge obrazovanja u procesu unapređenja kvaliteta života u savremenom gradu.


25.11.16

NEŠTO KAO PRVI PLAN
Šta se desi kada spojite postojeći razvojni plan škole i
novootkrivenu mogućnost da škola izađe iz okvira škole?

Da li to znači da će naselje ući u školu?

POČELI SMO!


Na sastanku školskog odbora upoznali smo se sa predstavnicima đaka, roditelja, nastavnika, lokalne samouprave i školske uprave. Jednoglasno smo se dogovorili da je put kojim želimo da krenemo put nove škole. Jedinstvena prilika da se sretnemo u tom sastavu iznedrila je mnogo važnih pitanja. Zajedničkim traženjem odgovora na ta pitanja stvaramo preduslov za razvoj naselja.

Kakav je odnos između škole i naselja?
Koliki je uticaj škole van njenih fizičkih okvira?
Ko treba da odlučuje o školi?
Koje teme o naselju su važne školi? A koje su školske teme važne naselju?
Kakva je to naša škola?