11.9.17

ŽIVA BIBLIOTEKA


Piše: Anja Petrović

Posle letnje pauze, bili smo uzbuđeni da se vratimo aktivnostima na Ledinama. Dan pre ovogodišnjeg povratka u klupe, uvod u jesenje akcije i povod za ponovno okupljanje u komšiluku bio je projekat Živa biblioteka.

Uz našu podršku i u saradnji sa Školom, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Centar za interaktivnu pedagogiju upoznali su nastavnike/ce, bibliotekarke i đake sa "živim knjigama" - mladim Romima i Romkinjama koji su pričali priče iz svojih školskih dana. Jedan od primera priča možete da pogledate ovde.

"Čitaoci" su imali priliku da kroz razgovor sa "živim knjigama" saznaju kako su se ovi mladi ljudi izborili sa predrasudama i stereotipima kada su bili đaci.
Namera ove aktivnosti bila je osnaživanje dece da potraže podršku kada se suočavaju sa diskriminacijom, kao i podizanje svesti o iskustvima romske dece u školskom obrazovanju i o važnosti podrške učenicima/ama iz osetljivih grupa. 

Podržali smo ovaj projekat jer mislimo da je važno da znamo da nismo sami kada se suočavamo sa nepravdom, kao i da postoje mehanizmi kojima imamo pravo da joj se suprotstavimo. Sa druge strane, važno je i da učimo o iskustvima onih koji su izloženi nepravdama koje možda nas ne ugrožavaju direktno. Tako gradimo dublje međusobno razumevanje, a to je važan stub sveta u kome zaista živimo zajedno.