25.11.16

POČELI SMO!


Na sastanku školskog odbora upoznali smo se sa predstavnicima đaka, roditelja, nastavnika, lokalne samouprave i školske uprave. Jednoglasno smo se dogovorili da je put kojim želimo da krenemo put nove škole. Jedinstvena prilika da se sretnemo u tom sastavu iznedrila je mnogo važnih pitanja. Zajedničkim traženjem odgovora na ta pitanja stvaramo preduslov za razvoj naselja.

Kakav je odnos između škole i naselja?
Koliki je uticaj škole van njenih fizičkih okvira?
Ko treba da odlučuje o školi?
Koje teme o naselju su važne školi? A koje su školske teme važne naselju?
Kakva je to naša škola?


No comments:

Post a Comment