8.5.18

ŠKOCKAJ SVOJE MESTO - RADIONICA SA DECOM


Piše: Natalija Ostojić

U subotu, 28. aprila, u školskom dvorištu dogodila se skockana avantura, kao jedan od prvih koraka participativnog dizajna Urbanog čvorišta #2 (Urban Hub #2) sa ciljnom grupom dece škole i komšiluka.

Radionica zamišljena kao igra u dvorištu imala je za cilj da nam otkrije njihove motivacije, želje i potrebe u datom prostoru, potencijalne lokacije buduće učionice na otvorenom i njene karakteristike.

Prvi nivo
U velikom krugu svako je svoje ime povezao sa karakterom svoje buduće učionice. Otvorena učionica postala je i tajanstvena, magična, elegantna i muzička.Drugi nivo
Svako je dobio svoju kocku koja je predstavljala simbolički predmet koji darujemo svojoj novoj učionici. Izazov je bio da je pozicioniramo na mestu u dvorištu na kome se osećamo prijatno. Nakon rastrčavanja u dvorištu škole u potrazi za svojim mestom, ekspolozivna kocka našla se na drvetu, magična je bila na travi, muzička na stepenicama, a sjajna na igralištu.

Treci nivo
Shvatili smo da su se kocke raspodelile na dve bitne pozicije u dvorištu i tako smo se podelili u dve grupe.
Svaka grupa dobila je skrivenu kovertu sa 5 pitanja. Zadatak je bio da odgovor na svako pitanje napiše ili nacrta na jednoj strani kocke. Pitanja je trebalo da nam otkriju zašto im je to mesto u dvorištu posebno, šta rade na tom mestu i u koje vreme ga koriste.
Krenuli smo da oživljavamo svoje kocke.
Divna kocka je posebna jer se tu otkrivaju tajne za vreme velikog odmora, sa njom se igramo istine i izazova, ali njoj nedostaje udobnost. Njeno pravo ime je zapravo knjiga uspomena.
Tajanstvena kocka je leti puna lepih uspomena, sa njom maštamo, ali ona želi da živi u kućici na drvetu. Ona se zapravo zove prijateljska škola.
Svečana kocka je vikendom pomalo tajanstvena i sa njom pravimo piknik, ali zato joj nedostaje šator. Njeno pravo ime je Livaškos.
Interesantna kocka uveče se druži sa drugarima, sa njom slušamo muziku a njoj nedostaje bazen.

Četvrti nivo
Shvatili smo da je svaka kocka deo naše nove učionice. Krenuli smo da je gradimo! Kod muzičkog drveta bio je tajni ulaz u šator u kome se družimo sa drugarima. Na vrhu naše učionice imali smo kućicu sa puno udobnih stolica gde smo mogli da gledamo filmove i delimo tajne.
Svi smo osetili da se ta naša učionica na otvorenom stvara svaki put kad smo zajedno!No comments:

Post a Comment